CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với tiêu chí sản xuất thực phẩm “Thơm ngon – Bổ dưỡng – An toàn”, chúng tôi cam kết thực hiện sản xuất và cung cấp Thực phẩm dinh dưỡng chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng trên những tiêu chí sau:


1. Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các quá trình từ thu mua, tiếp nhận nguyên liệu, chế biến cho đến giao hàng và các dịch vụ phản hồi sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn và quyền lợi cho người sử dụng.

2. Luôn cung cấp thực phẩm đạt chất lượng, an toàn, hợp pháp phù hợp với các yêu cầu và định chế của các quốc gia nhập khẩu.

3. Thường xuyên nghiên cứu và ứng dụng cũng như liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao tính an toàn và chất lượng sản phẩm.

4. Áp dụng nghiêm túc, duy trì triệt để và liên tục cải tiến, phát triển Hệ Thống Quản Lý Vệ Sinh An Toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005, HACCP, làm nền tảng vững chắc trên con đường xây dựng một thế giới an toàn thực phẩm và dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

5. Đào tạo nhận thức bắt buộc cho toàn công nhân viên Công ty có liên quan đến quá trình sản xuất và tạo sản phẩm thông qua việc duy trì công tác huấn luyện, tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực bằng việc đào tạo nâng cao chuyên môn – nghiệp vụ, công tác quản lý đối với mọi vị trí công việc. Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp để mọi người thường xuyên đóng góp, phát huy tối đa năng lực sáng tạo cá nhân cho sự phát triển lâu dài và bền vững của công ty.

7. Phát huy tinh thần hoạt động sản xuất – kinh doanh theo tiêu chí 6C: “Cộng tác - Chân thành - Chính trực - Chất lượng - Chu đáo - Chuyên nghiệp”.

8. Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến khách hàng, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất, tạo dựng nội lực phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường.

9. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp.

 

TP.HCM, ngày 01 tháng 05 năm 2018
Tổng Giám đốc

 

NGUYỄN THỊ THU