HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

 

Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng


Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Tp.HCM
Viện vệ sinh y tế công cộng TpHCM
Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng - AFCAKênh truyền hình phía nam VTV9
Kênh truyền hình Tp.HCM HTV